Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, joka kuuluu perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palveluihin. Puheterapeutti on laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö. Työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi kielen, puheen, kommunikaation ja äänen häiriöt, kuulovammat, änkytys, kontakti- ja vuorovaikutusongelmat, nielemiseen ja syömiseen liittyvät ongelmat sekä puhetta tukevien ja korvaavien menetelmien suunnittelu ja käytön ohjaus.


Puheterapia sisältää kuntoutuksen suunnittelun ja toteutuksen, yksilöterapian sekä asiakkaan, omaisten ja lähiympäristön ohjauksen. Lisätietoja puheterapiasta ja puheterapeutille hakeutumisesta saat terveyskeskuksesta, erikoissairaanhoidosta ja Kelasta.

• LINKIT : www.puheterapeuttiliitto.fi, www.kela.fi

Puheterapeutit

Ulla Lappeteläinen

• Vastaanotto Fysiassa tiistaisin ja keskiviikkoisin
• Puhelinaika torstaisin klo 11-12
• Puh: 044 2043082
• Sähköposti: u.lappetelainen@luukku.com

• Valmistunut vuonna 2003 Oulun yliopistosta

• Toimin myös Kelan kuntoutuspalveluntuottajana. Kun Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä, kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

• Asiakkaat: lapset, nuoret ja aikuiset, yksilö- ja ryhmäterapia

• Kuntoutan: afasia, artikulaatio, CP-vamma, dysartria, dysfonologia, dyspraksia, kehitysvamma, kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma, lukihäiriö, viivästynyt kieli/puhe

Anna Majuri

• Vastaanotto, koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit
• Puhelinaika torstaisin klo 11-12
• Puh: 040 5893812
• Sähköposti: majurianna@gmail.com

• Valmistunut vuonna 2004 Oulun yliopistosta

• Toimin myös Kelan kuntoutuspalveluntuottajana. Kun Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä, kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

• Asiakkaat: lapset ja nuoret, yksilöterapia

• Kuntoutan: artikulaatio, CP-vamma, dysartria, dysfonologia, dyspraksia, kehitysvamma, kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma, lukihäiriö, syömisen ja nielemisen vaikeudet, viivästynyt kieli/puhe


Alina Nieminen / Pulina-Alina

• Vastaanotto, koti-, koulu- ja päiväkotikäynnit
• Puhelinaika maanantaisin klo 11-12
• Puh: 040 5639824
• Sähköposti: ptpulinaalina(at)gmail.com

• Valmistunut vuonna 2008 Oulun yliopistosta

• Toimin myös Kelan kuntoutuspalveluntuottajana. Kun Kela toimii kuntoutuksen järjestäjänä, kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

• Asiakkaat: pääasiassa lapset ja nuoret, yksilöterapia

• Kuntoutan: artikulaatio, autismi, CP-vamma, dysartria, dysfonologia, dyspraksia, kehitysvamma, kielellinen erityisvaikeus, kuulovamma, lukiongelmat, viivästynyt kieli/puhe